ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Α.Α.

1.  Ανοικτές συγκεντρώσεις: μπορούν να συμμετέχουν αλκοολικοί και όσοι ενδιαφέρονται για το πρόβλημα του αλκοολισμού. Γίνονται κάθε πρώτη και Τρίτη Κυριακή του μήνα και η παρακολούθηση τους είναι ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβει κανείς πως λειτουργεί το πρόγραμμα των Α.Α. Στις ανοιχτές συγκεντρώσεις τα μέλη μοιράζονται την ιστορία τους. Περιγράφουν τις εμπειρίες τους με το αλκοόλ, πως ήρθαν στους Α.Α. και πως έχει αλλάξει η ζωή τους.

2. Στις κλειστές συγκεντρώσεις δυνατότητα συμμετοχής έχουν όσοι είναι αλκοολικοί ή πιστεύουν πως έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ.

3. Οι συγκεντρώσεις ΒΗΜΑΤΩΝ είναι κλειστές και γίνονται συζητήσεις επάνω σε κάποια από τα Δώδεκα Βήματα.

4. Τα μέλη των Α.Α. κάνουν συγκεντρώσεις και σε κέντρα θεραπείας - κλινικές -νοσοκομεία - κέντρα αποτοξίνωσης - φυλακές.

5. Τα μέλη των Α.Α. μπορούν να κάνουν πληροφοριακές συγκεντρώσεις σε οργανισμούς που θα το ζητήσουν, καθώς και στα ΜΜΕ. Αυτές οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις δεν είναι κανονικές συγκεντρώσεις των Α.Α..

6. Τα μέλη των Α.Α. διατηρούν την ΑΝΩΝΥΜΙΑ τους και χρησιμοποιούν μόνο το όνομα τους. Δεν εμφανίζονται στα ΜΜΕ (ΤV) με το πρόσωπό τους.